wermlandsbygg

Vi är Wermlands Bygg

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och byggledning i hela Sverige. Allt från Totalentreprenader på Kontorsfastigheter, skolor och Industrifastigheter till privata bostäder och renoveringar.

Wermlands Bygg grundades 2010 i Grums. Idag sitter vi i fina, ljusa lokaler centralt i Karlstad. Vi är 26 medarbetare med hög kompetens och ett stort nätverk som arbetar i hela Sverige – från Malmö till Luleå. Vi är en hållbar arbetsplats som förvaltar vår framtid genom att sätta kunder och anställda, som är grunden i allt arbete vi gör, i centrum.

Från idé till slutprodukt bygger vi på förtroende och finns till för att skapa hållbara affärer för våra kunder. Genom ett nära samarbete med underleverantörer hjälper vi dig att hitta mark att bygga på, hanterar bygglov, hittar investerare och genomför byggnation.

Hos oss får du växa

Vi sätter människan i fokus både vad gäller våra kunder och våra medarbetare. På Wermlands Bygg växer och utvecklas vi tillsammans. Vi är en arbetsplats som satsar på våra medarbetare och ger plats åt varje människa att växa. För oss är det viktigt att varje individ känner sig sedd och får den motivation den behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Med ett jämställt arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar med oss av kunskap för att varje medarbetare ska kunna utvecklas och visar respekt för varandra, ger oss goda förutsättningar för att uppnå bra resultat och välmående medarbetare.

Wermlandsbygg

Hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar vårt arbete från början till slut. Byggnationer är stora projekt som innebär ansvar för både människor och miljö.

Wermlands Byggs strävan är att alltid jobba hållbart i alla led för att på så sätt minska vår klimatpåverkan och skapa en hälsosam miljö för våra medarbetare att verka i. Genom kontinuerlig säkerhetsutbildning, att varje medarbetare tar ansvar, har en hög säkerhetsmedvetenhet och hjälper varandra säkerställer vi en trygg arbetsplats för såväl medarbetare som kunder.

Wermlands Bygg följer miljölagstiftningen och samarbetar med Suez Recycling för att göra det vi kan för att minska vårt avtryck på framtiden. Genom att följa Suez Recycling sorteringsmodell Miljöcirkeln minimerar och återvinner vi allt överblivet material från våra byggnationer, så att det kan återvinnas till nya produkter och ny energi.

Möt våra medarbetare

”På Wermlands Bygg händer det något nytt hela tiden med väldigt varierande arbetsuppgifter vilket är roligt och utvecklande. Det är också rakt på sak som gäller här vilket passar mig väldigt bra. Här är gemenskapen fantastisk, en härlig familjekänsla där alla stöttar varandra.”

 

Linnea Bolstad
Projektledare och Byggnadsingenjör, Wermlands Bygg.

personal

”Wermlands Bygg är en arbetsplats där man har frihet under ansvar och vi har en god sammanhållning som är otroligt stark. Arbetet här är väldigt varierande och roligt då jag får åka runt i Sverige och va med på olika byggprojekt som jag är arbetsledare för.

 

Peter Andersson
Projektledare, Wermlands Bygg.

 

personal

”Det som driver mig är alla våra nöjda kunder och nyckeln till det är våra nära relationer och samarbete mellan underentreprenörer och leverantörer. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt där alla har gedigen erfarenhet och kunskap inom olika områden. För att kunna hålla vår höga nivå på våra projekt ser vi till att hålla oss uppdaterade och vidareutveckling sker kontinuerligt.”

 

Johnny Nordling
Projektledare, Wermlands Bygg.

personal